Thủ Tục Xin Visa Vào Việt Nam Cho Người Hàn Quốc

25/10/2023

Thủ Tục Xin Visa Vào Việt Nam Cho Người Hàn Quốc

Bước 1: Xác định Loại Visa

Trước hết, bạn cần xác định loại visa phù hợp với mục đích của bạn. Dựa trên thông tin trong bài viết, dưới đây là các loại visa phổ biến cho người Hàn Quốc:

 1. Visa Du Lịch (DL): Nếu bạn đến Việt Nam với mục đích du lịch.
 2. Visa Công Tác, Làm Việc (DN1): Nếu bạn đến Việt Nam để làm việc, công tác, hoặc có liên quan đến doanh nghiệp.
 3. Visa Thăm Thân (TT): Nếu bạn đến Việt Nam để thăm người thân.
 4. Visa Đầu Tư (ĐT): Nếu bạn là một nhà đầu tư đến Việt Nam.
 5. Thị Thực Điện Tử (E-visa): Nếu bạn muốn xin thị thực điện tử.

Bước 2: Chuẩn Bị Hồ Sơ

Hồ Sơ Xin Visa Du Lịch (DL)

 • Hộ chiếu còn thời hạn ít nhất 6 tháng và có ít nhất 2 trang trắng.
 • Ảnh chân dung của bạn (tuân theo quy định về kích thước và độ rõ nét).
 • Ngày dự kiến nhập cảnh và cửa khẩu nhập cảnh.

Hồ Sơ Xin Visa Công Tác, Làm Việc (DN1)

 • Hồ sơ pháp nhân của công ty hoặc tổ chức tại Việt Nam, bao gồm Giấy Đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận doanh nghiệp.
 • Đăng ký mẫu con dấu và chữ ký của người có thẩm quyền của công ty.
 • Mẫu đơn bảo lãnh người nước ngoài (Mẫu NA2 có mã vạch).
 • Giấy chứng nhận doanh nghiệp của người Hàn Quốc.

Hồ Sơ Xin Thị Thực Điện Tử (E-visa)

 • Ảnh chụp hộ chiếu (tuân theo quy định).
 • Ảnh chân dung (không đeo kính).
 • Ngày dự kiến nhập cảnh và mục đích đến Việt Nam.
 • Địa chỉ liên lạc tại nước ngoài, số điện thoại tại nước ngoài, địa chỉ email.
 • Thông tin người liên lạc tại Việt Nam, bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ.

Bước 3: Xin Visa

Xin Visa Tại Đại Sứ Quán

Nếu bạn chọn xin visa tại Đại Sứ Quán:

 1. Xin công văn chấp thuận nhập cảnh cho người Hàn Quốc.
 2. Đợi trong khoảng thời gian được chỉ định (thường khoảng 2 ngày làm việc) để nhận công văn từ Đại Sứ Quán.
 3. Đến Đại Sứ Quán Việt Nam ở Hàn Quốc để nhận visa.

Xin Visa Tại Cửa Khẩu Nhập Cảnh

Nếu bạn chọn xin visa tại cửa khẩu nhập cảnh:

 1. Xin công văn chấp thuận nhập cảnh cho người Hàn Quốc.
 2. Khi bạn nhận được file PDF qua email, sử dụng điện thoại di động để hiển thị công văn hoặc in ra file giấy kèm hình chân dung.
 3. Đến quầy nhập cảnh tại cửa khẩu nhập cảnh Việt Nam để nhận visa.

Bước 4: Nhập Cảnh Việt Nam

Sau khi nhận được visa, bạn có thể nhập cảnh Việt Nam.

Lưu ý: Luôn kiểm tra thông tin thời hạn và loại visa trước khi đi và tuân thủ các quy định và quy tắc nhập cảnh của Việt Nam.

Nếu bạn gặp bất kỳ thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, hãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết.

Cùng danh mục

Thủ tục xin visa vào Việt Nam cho người Ấn Độ

Dưới đây là các loại visa và thủ tục xin visa vào Việt Nam cho người Ấn Độ

Thủ Tục Xin Visa vào Việt Nam cho người Thổ Nhĩ Kỳ

Tất cả công dân mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ, bất kể mục đích (làm việc, du lịch, thăm thân, công tác, vv.), đều phải xin visa trước khi nhập cảnh vào Việt Nam.